Рекомендації щодо організації роботи з тестом з іноземної мови

Алгоритм підготовки

Враховуючи специфіку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, його мету і завдання, формулу успішного проходження тестування з іноземної мови, як і з будь-якого іншого предмета, можна виразити приблизно так: «систематизовані знання, сформовані предметні компетентності + досвід роботи з тестами». Щоб оптимізувати процес підготовки, варто діяти за таким алгоритмом:

1. Ознайомитися з програмовими вимогами ЗНО з іноземних мов.

2. Опрацювати відповідні параграфи у підручнику (підручниках).

3. Опрацювати тренувальні тести (виконати завдання, перевірити правильність виконання, зробити висновки щодо повноти засвоєння матеріалу граматичної або лексичної теми).

4. Повернутися до опрацювання теоретичного матеріалу, якщо результати виконання тренувальних тестів показали таку необхідність.

Обираючи літературу для підготовки, звертайте увагу:

· на наявність грифів, які засвідчують, що те чи інше видання рекомендовано до використання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Українським центром оцінювання якості освіти;

· на рік видання (перевидання) посібника;

· на те, за специфікацією якого року укладені тренувальні вправи.

Приклади тестових завдань та рекомендації щодо їх виконання (англійська мова)

1. Читання

Частина тесту «Читання» перевіряє вміння використовувати навички читання англійською мовою. Щоб показати найкращий результат, треба чітко уявляти, які саме навички перевіряються і як правильно їх використовувати.

Згідно зі специфікацією зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, перевіряються такі навички читання:

- розуміти основний зміст автентичного тексту ;

- знаходити спеціальну або необхідну інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру ;

- повністю розуміти зміст автентичного тексту. Якщо значення незнайомих слів розкривається на основі лінгвістичного та контекстуального здогаду ;

- розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту ;

- розрізняти значення окремих лексичних одиниць залежно від контексту ;

- правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту.

Завдання на встановлення відповідності на основі загального розуміння прочитаногоналежить до категорії легких. Воно містить п’ять коротких текстів/ абзаців одного тексту (40-50 слів), об’єднаних спільною темою, та вісім заголовків/ запитань до них, три з яких є зайвими. Кожен текст репрезентує окрему ідею. Для виконання завдання (підбору заголовку або співвіднесення запитання з текстом, у якому міститься відповідь на нього), необхідно зрозуміти основну ідею кожного тексту.

Для успішного виконання завдання дотримуйтесь АЛГОРИТМУ:

· ознайомтесь із загальним заголовком;

· прогляньте тексти, встановіть їх тематику;

· ознайомтесь із пропонованими заголовками (запитаннями);

· поверніться до текстів, уважно прочитайте кожний; намагайтеся знайти ключовий мовний вираз (слово, групу слів), який розкриває основну ідею тексту;

· співвіднесіть кожний заголовок (запитання) з відповідним текстом;

· відкиньте три зайвих заголовка (запитання).

Завдання на повне розуміння прочитаного з вибором однієї правильної відповіді (Multiplechoice) містить текст (до 400 слів) та п’ять запитань, на які необхідно відповісти (тверджень, які необхідно закінчити). До кожного запитання (твердження) пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один є правильним.

Завдання перевіряє повне розуміння змісту автентичного тексту із встановленням значення незнайомих слів на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки. Ця форма тестування містить легкі та оптимальні завдання.

Запитання (твердження) до тексту можуть бути спрямовані на:

· знаходження конкретної інформації, що базується на фактах, викладених у тексті;

· з’ясування фактів, що суперечать інформації, наданій у тексті;

· формування висновків на основі інформації з тексту;

· уточнення значення лексичної одиниці на основі контексту;

· встановлення основної ідеї тексту.

Завдання на встановлення відповідності на основі вибіркового розуміння прочитаногомістить шість коротких текстів (40-50 слів) й вісім запитань, які передбачають знаходження у текстах конкретної інформації. Два запитання є зайвими.

Для успішного виконання завдання дотримуйтесь таких рекомендацій:

· прогляньте тексти, встановіть їх тематику;

· ознайомтесь із запитаннями до текстів;

· поверніться до текстів, ще раз прогляньте їх й знайдіть інформацію, про яку запитується; намагайтеся встановити ключовий мовний вираз (слово, групу слів або речення), яке містить потрібну інформацію;

· співвіднесіть кожне запитання з текстом, що містить відповідь на нього;

· відкиньте два зайвих запитання.

Завдання на розуміння структури тексту, розпізнавання зв’язків між частинами тексту на основі детального розуміння прочтаного містить текст (200-300 слів), у якому пропущено 6 фрагментів речень, та вісім варіантів відповідей. Два варіанти відповідей є зайвими.

Для успішного виконання завдання доцільно дотримуватись таких рекомендацій:

· прогляньте весь текст;

· прогляньте всі відповіді;

· поверніться до тексту й установіть, які з варіантів відповідей є його фрагментами. Зверніть увагу на те, чи вписуються ці відповіді за змістом та за граматичною формою у структуру незакінчених речень тексту.

Розуміння основної інформації

Для виконання завдань на розуміння основної інформації вам потрібні навички читання-перегляду англійською мовою (skimming). Читання – перегляд - це дуже швидке вибіркове читання найважливіших частин тексту з метою:

- визначити,як організований текст, на які частини та абзаци він поділений;

- скласти загальне уявлення про зміст тексту.

Організація тексту допоможе зрозуміти, які частини тексту важливі.

Для того, щоб мати уявлення про основний зміст і структуру тексту, потрібно насамперед прочитати назву та підзаголовок, вступ, перше і останнє речення кожного абзацу та висновок.

Після того, як ви зорієнтуєтеся в тексті, можете починати виконувати завдання.

Як виконувати завдання на встановлення відповідності між заголовком/узагальнюючим запитанням та частинами тексту

- Уважно прочитайте завдання-інструкцію.

- Уважно прочитайте варіанти відповідей і підкресліть у кожному з них ключові слова.

- Прогляньте наведені тексти/частини тексту і знайдіть, де саме в них йдеться про предмет запитання.

- Як тільки ви знайшли потрібний текст. Уважно прочитайте його і підкресліть слова, які відповідатимуть варіанту. Наведеному в завданні.

- Пам’ятайте, що зазвичай слова у відповіді не будуть повторювати слова з тексту, тому шукайте синоніми, схожі та перефразовані вирази.

- Якщо у завданні потрібно знайти заголовок чи узагальнююче запитання, то швидко прочитайте текст або абзац. Знайдіть речення, у якому висловлено тему, і коротко сформулюйте його зміст своїми словами; потім прогляньте список заголовків/запитань і знайдіть правильну відповідь. Переконайтеся. Що заголовок чи запитання узагальнюють весь текст або абзац. А не його частину.

- Якщо завдання потребує знайти заголовок для всього тексту. То швидко прочитайте увесь текст. Підкреслюючи головні ідеї. А потім сформулюйте свій заголовок, після цього шукайте варіант відповіді у списку.

Приклад 1.1

Read the text below. Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you do not need to use. Write your answers on the separate answer sheet.

Against school dress codes.

If you are against school dress code, you are not the only one. Many students hate the restrictions administrators place on them every year. Learn ways you can deal with these clothing attire guidelines in this article.

You may not care why school officials created some of the dress codes, but understanding why they exist may help you feel a little better about them. One of the biggest reasons for these guidelines on clothing attire is to make sure everyone comes to school dressed appropriately as to not offend other students. If there were no rules, some students would wear t-shirts with controversial messages or not wear much clothing at all. Keeping students focused on their classes, rather than what the person next to them is wearing, is one of the biggest reasons for dress codes.

1____________________________________________________________________________

Unfortunately, the fight against dress codes is difficult. Many times it can be hard to sway administrators to make changes to their policy. However, you can try some things that could help you gain some leeway as far as your clothing goes.

2____________________________________________________________________________

Become familiar with all of the rules. You may find some of them are outdated and could use an update. This will also help your case when you start talking to administrators.

3____________________________________________________________________________

Set up meeting with your principal to discuss exactly what you believe is unfair about the policy. Ask him or her for suggestions on how you can have certain guidelines changed.

4____________________________________________________________________________

If other students agree with you, enlist their help in your campaign in having the policy changed. Write a short introduction about what changes you would like to see on a piece of paper and then have other students sign it.

5____________________________________________________________________________

If there are board meeting you can attend, make a point to go with parents. Making yourself known by people that create the rules will help you gain some advantages.

А Understand school dress codes

B Become involved

C Read policy

D Start a petition

E Update the rules

F Have a crack at it

G Start picketing

H Communicate with administrators

Пояснення до прикладу 1.1

У цьому завданні учні повинні підібрати заголовки до окремих частин тексту зі списку запропонованих варіантів. Таке завдання перевіряє загальне розуміння прочитаного.

Алгоритм дій!

- Швидко прочитайте увесь текст, підкреслюючи ключові слова, які виражають головні ідеї, сформулюйте свої назви, після чого шукайте варіант відповіді у списку.

- Прочитайте варіанти відповіді та підкресліть у кожному з них ключові слова. В нашому випадку відповіді досить короткі.

- Прогляньте наведені абзаци і знайдіть, у якому йдеться про тему, що підсумована в кожному з варіантів заголовків. Як тільки ви знайшли потрібний текст, прочитайте його уважно і підкресліть слова, які відповідають ключовим словам варіантів відповідей. Переконайтеся, що обраний заголовок узагальнює весь абзац. А не його частину.

- - Текст абзацу з першим завданням має такі ключові слова: “fight”, “difficult”, “hard” з одного боку, а після маркера протиставлення “However”-“you can try”. Цей логічний ланцюжок веде до варіанта F “Have a crack at it”: зміст і абзацу, і відповіді означає «це не легко,але спробуй».

- Друга частина тексту містить такі ключові слова: “Become familiar”, “rules”. Пам’ятайте, що зазвичай слова у відповіді не будуть повторювати слова з тексту. Тому нехай вас не вводять в оману слова з тексту “update”, “administrators”- вони помилково приведуть до версії Е “update the rules” або “communicate with administrators”. Це відповіді неправильні,оскільки не відображають головну ідею цієї частини : «ознайомитися з усіма правилами». Найточніше серед варіантів цю ідею висловлено у C “Read the Policy”.

- - Головна думка третьої частини сформульована в словах “meting”, “suggestion”, “discuss”, “ask”. Усі вони пов’язані з процесом спілкування, а слово “principal” вказує. З ким саме треба спілкуватися. Тому логічної є відповідь H “Communicate with administrators”.

- -У четвертій частині ключовими словами є “other students”, “campaign”, “paper”, “sign”, пов’язані з масовою суспільною діяльністю та оформленням заяви, тому правильною відповіддю є D “start a petition”.

- - В останньому абзаці головна думка висловлена у таких ключових словах: “meetings”, “attend”, “go”, “known”, “gain”. Усі вони пов’язані з певною активністю та діяльністю, тому правильною відповіддю є B “Become involved”.

- - Нарешті, потрібно переконатися, що ті варіанти, які залишилися, точно неправильні. Так, відповідь A “Understand school dress codes” підсумовує третій абзац тексту, який за умовами цього тексту взагалі не потребує заголовка. Варіант E “Update the rules” неправильний, оскільки текст дає поради учням, а модернізація шкільних правил не належить до їхньої компетенції. Відповідь G “Start picketing” також помилкова, тому що жодна частина тексту не закликає учнів пікетувати школу.

-

Пошук інформації в тексті

Пошук конкретної інформації передбачає «сканування» тексту (scanning), тобто швидкого перегляду тексту для пошуку спеціальної інформації. «Скануючи», ви шукаєте конкретні дані, наприклад імена, географічні назви, дати, конкретні вислови, тощо.

У житі ми скануємо такі тексти, як телефонний довідник, різні списки. Програму телебачення тощо.

Найкращі помічники у пошуковому читанні-ключові слова та фрази, про які вже йшлося.

Як виконувати завдання на пошук специфічної інформації (встановлення відповідності між твердженням і частинами тексту)

- Уважно прочитайте завдання-інструкцію.

- Прогляньте варіанти відповідей один за одним,щоб з’ясувати їх тему, та підкреслить у них ключові слова.

- Швидко прогляньте текст і знайдіть ти абзаци, що стосуються теми відповіді. Зазвичай вона сформульована в тематичному реченні, яке є в першому абзаці. Прогляньте решту абзацу, щоб упевнено визначити його тему.

- Знайдіть у визначеній вами частині тексту інформацію, яка міститься у варіанті відповіді. Пам’ятайте, що зазвичай слова у відповіді не будуть повторювати слова з тексту, тому шукайте синоніми, схожі та перефразовані вирази.

Приклад 1.2

Read the text below. Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you do not need to use. Write answers on the separate answer sheet.

Online Creative Writing Classes

Six –Week Sessions start : Sept 7, Oct 7 or Nov 4

Questions? Check out TeenInk.com or call 617-964-6800

Classes are restricted to teenagers age 13-19

Who do you hope will win the presidential elections?

TEXT US YOUR VOTE\

Text your candidates code to 64842

And you’ll be entered to win a free item from

The Howard Nemerov Creative

Writing Awards

Sponsored by Washington University in St. Louis

Open to high school juniors and seniors 3 prizes

Of 250 each both in fiction and in poetry

Students may send one typed entry in each genre.

Entries must be postmarked by March 15, 2009

Teen Ink Attention Students!

Wants Join our

Student Advisory Board

Your feedback

Subscribe

Class Set (30 copies per month) I want 30 copies of Teen Ink each month. I will be billed 149 for the 2009-2010 school year.price includes shipping and handling.

Individual One-Year (10-month) Subscription I am enclosing a check or credit card information for 25.

Creditable Donation I want to support

Teen Ink and The Young Authors Foundation.

A If you send a message, you may win a prize.

B There is an age limit for this activity.

C You need to pay to enter the contest.

D They open a new high school soon.

E They need your reaction and support.

F They will deliver a magazine to your school.

G They have started a new service online.

H There is a deadline set for this activity.

Пояснення до прикладу 1.2

У цьому завданні ви повинні знайти, в якому з текстів (1-5) міститься певна інформація (А-Н).

- Почніть з аналізу варіантів відповіді: визначте, яку саме інформацію треба знайти та які слова цю інформацію висловлюють:

A If you send a message, you may win a prize.

B There is an age limit for this activity.

C You need to pay to enter the contest.

D They open a new high school soon.

E They need your reaction and support.

F They will deliver a magazine to your school.

G They have started a new service online.

H There is a deadline set for this activity.

- Використовуючи ключові слова з варіантів відповіді, знайдіть текст, який містить таку інформацію, та підтвердить це словами з тексту. Пам’ятайте, що у запитанні не повторено, а перефразовано інформацію, подану в тексті.

- Так, у варіанті відповіді А перефразовано інформацію з тексту 2: якщо ви надішлете текстове повідомлення, то можете отримати приз-“ Text(= send a message) us your vote… and you’ll be entered to win a free item (=prize)”.

- Інформація про обмеження за віком (“an age limit”-варіант В)міститься у тексті 1: “Classes are restricted to teenagers age 13-19”.

- Текст 3, у якому оголошується конкурс творчих письмових робіт, містить дату, до якої роботи мають бути представлені на конкурс,-15 березня 2009 (= “deadline” у варіанті Н).

- Текст 4 - це заклик до студентів приєднуватися до студентської ради, тому що журнал потребує їхньої підтримки та порад (“Teen Ink wants your feedback”), що відповідає “reaction and support”(варіант Е).

- Нарешті у тексті 5 йдеться про підписку на журнал та умови оплати і доставки : “Class set (30 copies per month)”; “Price includes shipping and handling”, що відповідає змісту варіанта F.

- Жоден з текстів не містить даних ні про оплату за участь у конкурсі (відповідь С). ні про відкриття нової школи (відповідь D), ні про нову послугу в мережі Інтернет (відповідь G). Ці варіанти відповіді неправильні.

Завдання на перевірку лексичних вмінь та навичок містить текст (200-300 слів), у якому пропущено 12 слів. Після тексту пропонується 4 варіанти відповідей на кожен пропуск, з яких лише одна є правильною. Варіанти відповідей репрезентують мовні одиниці, що належать до однієї частини мови і мають однакову граматичну форму, але різняться за значенням.

Ця частина тесту містить легкі, оптимальні та складні завдання.

Для успішного виконання завдання доцільно дотримуватись таких рекомендацій:

• прогляньте увесь текст;

• прогляньте всі відповіді;

• поверніться до тексту й встановіть, які з варіантів відповідей вписуються у зміст та структуру речень з пропусками.

Завдання на перевірку граматичних вмінь та навичок містить 2 тексти (до 150 слів), у кожному з яких пропущено по 6 слів. Після тексту пропонується 4 варіанти відповідей на кожен пропуск, з яких лише одна є правильною. Варіанти відповіді репрезентують різні граматичні форми однієї лексичної одиниці.

Ця частина тесту містить легкі, оптимальні та складні завдання.

Для успішного виконання завдання доцільно дотримуватись таких рекомендацій:

· прогляньте увесь текст;

· прогляньте всі відповіді;

· поверніться до тексту й встановіть, які з варіантів відповідей вписуються у структуру речень з пропусками за граматичним контекстом.

2. Письмо

«Если ничто другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию...»

Завдання з розгорнутою вiдпoвiддю передбачає створення власного висловлювання у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Для виконання завдання учасник тестування отримує бланк. Учасник повинен оформити своє письмове висловлювання таким чином, щоб на бланку вистачило відведеного для цього місця.

Виконуючи це завдання, слід звернути увагу на змістове наповнення, логічний зв’язок між частинами, лексичну наповнюваність та граматичну правильність висловлювання.

The long text of practical use you need to write in the exam might, for example, be an informal letter (e.g.to a friend), a formal letter (e.g. a letter of inquiry, a letter of complaint) or a story. Each of this text types has its own structure and requirements and you will need to bear that in mind when writing you text. You will be expected to use a variety of grammar structures and to organize your writing in a logical way. Pay special attention to the spelling and use vocabulary which is natural in the given context (make sure you use appropriate language register.)

Always remember to read the instructions carefully as they give you all the necessary information about what type of text you are asked to write. The instruction will also outline the context of your writing, as well as provide some guidance which you need to follow when composing your piece of writing. The instruction will tell you what you must write about, what questions you should ask and answer in your writing, what points you are supposed to mention and what the length of your text is supposed to be. Take a look at an example:

You are looking for a job as an au-pair in Britain. You have found an advertisement of an agency Au-Pair World on the internet and you decide to apply for a job. Write a letter of 100-120 words to the agency in which you:

· explain where you saw the advertisement and express your interest of a job

· explain why you think you are an ideal candidate

· mention relevant professional experience

· offer to come for an interview

Here, you need to write an application letter, so the style of your piece of writing should be suitably formal. You must organize your letter in a logical way, as well as including all the pieces of information that the agency would like to know about you. If you forget to do this, you will lose points in the exam. Pay special attention to the word limit, because you will lose points if you write less or substantially more than required. Remember that you can always write a rough copy first and then rewrite in introducing all the necessary corrections. In this way your final text will look nice and neat on the answer sheet.

Appropriacy and range of language

Remember that in an exam situation it is always better to use grammar structures and words you know well rather than experiment with new language. However, it is important that you use a wide range of grammar and lexical structures and avoid repeating the same phrases all the time. While preparing for the exam, learn different ways of expressing the same idea (e.g. I am writing to ask the information…and I am writing to enquire about…or synonyms like start and begin). It is also useful to memorize a few typical phrases and review grammar structures that can be used in almost any type of writing (e.g. opening and closing lines, indirect questions) and use them in the exam paper.

Загальні рекомендації щодо написання твору

Перш ніж почати писати свій твір, уважно прочитайте завдання, щоб вирішити, якій саме вид твору ви збираєтесь писати. Твір слід писати в тому стилі, який відповідає вимогам завдання. Завдання іноді описує вигадану ситуацію, про яку ви будете писати ( наприклад. „Уявіть, що ви – репортер газети...” або „Уявіть, що ви маєте змогу зустрітись з Вашим улюбленим героєм...”) – це надасть змогу зрозуміти, від імені кого ви збираєтесь писати, чому и хто буде читати ваш твір. Звертайте увагу на ключові слова завдання, які допоможуть вам зрозуміти, якого стилю дотримуватись, про що конкретно слід писати и хто це буде читати.

План твору

Будь-який твір складається з Вступу, Основної частини та Висновку або Заключення.

Вступ

Вступ є коротким абзацем, в якому ви даєте читачеві загальну уяву про тему вашого твору та привертаєте його увагу так, щоб йому було цікаво читати далі. Як це зробити?

а) за допомогою риторичного питання ( "Do we always understand each other?”)

б) за допомогою якогось цікавого чи шокуючого Although water is the most common substance on Earth, only 1 per cent of it is drinkable and 30 per cent of people suffer from lack of it)

в) за допомогою беспосереднього звернення до читача („If you believe in miracle, it does happen”) за допомогою цитати (" I owe my life to my parents, but my good life to my teacher”, said Alexander the Great)

Основна частина

в основній частині ми розвиваємо думки, що стосуються теми твору. Ця частина зазвичай складається з 2 чи більше абзаців, залежно від теми твору.

Кожний абзац має стосуватися якоїсь однієї думки. Ми починаємо новий абзац кожного разу, коли переходимо до нової думки. Наприклад, в творі, де ми розглядаємо переваги та недоліки якогось явища, в одному абзаці ми зважуємо переваги цього явища, а в іншому – недоліки.

Висновок або Заключення.

Висновок складається з одного короткого абзацу, до ми сумуємо головну ідею свого твору, роблячи висновки, чи висловлюючи особисту думку з цього питання.

Запамятайте основні правила:

ЗАВЖДИ

-уважно читайте завдання: що саме від вас вимагають;

-обміркуйте інформацію, яку вам необхідно включити до твору;

-дотримуйтесь стилю, якого від вас вимагай цей вид твору – неформального( якщо це, наприклад, лист до приятеля) чи ділового(формального), як, наприклад в статті до газети чи есе;

-напишіть детальний план кожного абзацу. Якщо маєте час, напишіть чернетку, або ключеві речення;

- будьте прискипливі – пишіть суто за темою;

- перевірте, чи ви вкючили до твору всю інформацію, що від вас вимогають; використовійте сполучники та сполучні вирази, так щоб ваш трір виглядав логічним та послідовним ( "Thisway”,However”, "Asaresultetc)

- перевірте, чи ваш твір має вступ, головну частину та висновок, та чи ви правільно поділили його на абзаци;

- перевірте граматику та правопис.

НІКОЛИ

- НЕ пишить більше, ніж від вас вимагають;

- НЕ повторюйтесь – намагайтесь вживати синоними та урізноманітнити вашу мову, АЛЕ

- НЕ вживайте слів, значення яких ви не знаєте, або не впевнені в ньому;

- НЕ вживайте розмовної лексики, помятайте: ЦЕ НЕ УСНА ВІДПОВІДЬ;

- НЕ вживайте цитату або прислів’я, якщо вони не стосуються теми твору, тількі тому що ви їх знаєте.

- НЕ пишить довгих складносурядних або складнопідрядних речень, якщо ви не впевнені в граматиці та пунктуації. Короткі речення завжди виглядають більш чіткими та зрозумілими.

- HEвикористовуйте скорочень (I’d, We’ve), емоційно забарвлених слів( It’sdisgusting,Ihate, Awfullybeautiful) та фразових дієслів( Tosetabout, togiveup,etc) в формальному, діловому творі

Існують три головні типи твору – розміркування:

- твір, що висловлює особисту думку з певної теми;

- твір, що зважує всі переваги та недоліки певної теми;

- твір, який пропонує вирішення певної проблеми.

Ось загальні плани, за якими складаються ці твори:

Твір, що вислювлює особисту думку з певної теми

Такій твір є формальним за стилєм. На відміну від твору, що розглядає переваги та недоліки, цей вид твору вимагає вашої особистої думки, що має бути чітко висловлена та підтримана поясненнями, доказами, чи прикладами.

1й абзац – Вступ

в ньому ви надаєте загальну інформацію щодо теми твору, та ЧІТКО ВИСЛОВЛЮЄТЕ СВОЮ ДУМКУ З ЦЬОГО ПРИВОДУ

Основна частина

2й абзац

в ньому ви надаєте факти, що підтверджують вашу думку

3й абзац

в ньому ви надаєте ще факти та пояснюєте наслідки

4й абзац

в ньому ви надаєте протилежну думку. Ви можете також пояснити, чому ви вважаєте її неправільною чи недоцільною.

5й абзац – висновок

в ньому ви сумуєте всі факти та узагальнюєте головну ідею твору.

Запамятайте!

*Ніколи не починайте твору, не склавши плану.

*Кожна нова думка має починатись з новогу абзацую Вона має бути підтримана логичним доводом.

e.g. To start with, many forests are being destroyed doe to paper being wasted. Hundreds of thousands of trees are unnecessarily cut down to make paper products.

To list viewpoints: Firstly/ In the first place/ to start with/ Next/ Secondly/Thirdly/ Finally, etc

To add viewpoint: both…and/ What is more, not only… but also…/ In addition/ Furthermore/ Besides, not to mention the fact, that…/ Apart from this, etc

To present the other side of the argument: Contrary to what most people believe/ As opposed to the above ideas/ Some people argue that, etc

To express opinion: I believe/ In my opinion/ In my view/ It seems to me that/ I feel that, etc

Твір, що зважує всі переваги та недоліки певної теми

1й абзац – Вступ в ньому ви надаєте загальну інформацію щодо теми твору та пропонуєте розглянути всі переваги та недоліки, НЕ ВИСЛОВЛЮЮЧИ ВЛАСНОЇ ДУМКИ.

Основна частина 2й абзац – в ньому ви перераховуєте всі переваги певної сітуації. Намагайтесь бути як можна обєктивними.

3й абзац - ви перераховуєте всі недоліки.

4й абзац – Висновок в ньому ви сумуєте всі переваги та недоліки та ВИСЛОВЛЮЮТЕ ОСОБИСТУ ДУМКУ З ДАНОЇ ТЕМИ.

Запамятайте!

* Зважьте всі аргументи ЗА та ПРОТИ перш, ніж почати писати. Їх не має бути багато, але на кожний агрумент має бути контрагрумент.

* Завжди підкріпляйте свої аргументи поясненням або доказом.

e.g. One disadvantage of driving a car is that it creates pollution. This is evident from the poor air quality found in cities where there is a lot of traffic.

* НЕ використовуйте скорочень чи ємоційно забарвлених, сильних особистих виразів. ( Ihate…It’sdisgusting… Ican’tstand..)

* кожний абзац має починатись з ТЕЗИ, якій узагальнює тему всього абзацу.

e.g. there are many advantages to owning a car. To begin with, it allows you…. . Besides, … . However, owning a car has a number of disadvantages as well. Firstly, you need to… .

*Використовуйте відповідні сполучники.

To introduce points: Firstly/ To begin with/ In the first place; One point in favour of/ against is…; One advantage/ disadvantage of … is…etc

To add more points: Secondly/ What is more/ Furthermore/ A further advantage of .. is… etc

To make contrasting points: However/ On the other hand/ Although/ In spite of, etc

To conclude: To sum up/ In conclusion/ On balance/ All thing considered, etc

Твір, який пропонує вирішення певної проблеми

Цей твір є зразком формального, ділового мовлення, в якому пропонуєте шляхі вирішення певної проблеми, та наслідкі, чи результати, до яких вони призведуть.

1й абзац – Вступ

в ньому ви читко визначаєте проблему і висловлюєте свою особисту думку з її приводу

Основна частина

2й абзац

в ньому ви пропонуєте один з варіантів розвязання проблеми та пояснюєте його наслідки чи результати

3й абзац

в ньому ви пропонуєте другий варіант розвязання проблеми з поясненням наслідків та результатів

( абзаців може бути стількі, скількі варіантів вирішення проблеми ви маєте)

4й абзац – Заключення

в ньому ви сумуєте головну тему твору

Запямятайте!

• Перш, ніж почати писати, обміркуйте проблему, та занотуйте два- три варіанти її вирішення

e.g. problem suggestion result

bullying at school talk to an adult you they will be able to help you

can trust and you will not suffer alone

stress before exams make a revision you will be more organised

timetable

school vandalism install CCTV cameras vandals will be caught red-

handed

car theft park in a safe place or thieves will not have easy

in a garage access to your car

hazards of shopping make sure your hackers will not be able to see

online computer has security your card number details

features

· Почніть твір з читкого визначення проблеми та її наслідків.

· Кожну нову думку щодо вирішення проблеми та результатів починайте з нового абзацу

· Використовуйте відповідні сполучники.

To make suggestions: A useful suggestions/ Another solution would be to; It could be solved by…; Another way to … is/would be … The situation could be improved if/by …; It would be a good idea if/to …; It would help if we/people/ governments…etc

To present results and consequences: As a result, …; This would mean that …; In this way …; By doing this you/ people/we would …; If …, the result would be …; Thus …; The effect/consequence/result of … would be

Варіантом цього завдання може бути A LETTER GIVING ADVICE, тобто лист в якому ви маєте дати пораду конкретній людині щодо вирішення якоїсь її проблеми.

Це вже буде приклад неформального листування, отже ми побачимо певні відмінності в стилі: на початку листа ви маєте висловити співчуття людині та розуміння її/ його проблеми:

I just got your letter and I am really sorry to hear about your problem. But I think I can help you/ but I think I can give you a piece of advice.

Надаючи поради, слід використовувати наступні вирази та мовні кліше:If I were you, I’d…/ Why don’t you…/The best thing you can do is…/ I strongly advise you to…/ I think you should/ I don’t think you should

В заключенні слід побажати успіху та висловити сподівання, що все буде добре врешті-решт:

I hope this will help you./ Let me know what happens./ Hope this advice is of some help to you./Things will get better soon./ I am sure everything will be OK.

РОЗДІЛ 6

Поради учням

ЗНО з англійської мови – це справжня перевірка Ваших знань з англійської мови, витривалості, логічності мислення, вміння сконцентруватися та правильно розподіляти час. Для того щоб успішно здати ЗНО з англійської мови та отримати дійсно потрібний Вам бал:

1) Знайте свої слабкі місця. Пройдіть попереднє тестування з англійської мови та з’ясуйте, які граматичні теми Ви знаєте найгірше. Таким чином Ви знайдете те, над чим Вам дійсно потрібно працювати. Підберіть (або попросіть свого викладача підібрати для Вас) вправи для усунення пробілів у знаннях саме цих граматичних тем. Адже неможливо розраховувати на високий бал із ЗНО при низькому рівні граматики. До речі, це саме стосується і словникового запасу.

2) Розширюйте свій словниковий запас. Для цього у Вас може бути декілька джерел: English Vocabulary in Use (Upper-Intermediate) та науково-популярні журнали, написані носіями мови. Читання (постійно і скрізь) має стати Вашою невід’ємною звичкою на весь час підготовки до ЗНО з англійської мови. Так само як і ведення словника, куди Ви будете виписувати корисні незнайомі слова, а потім їх вчити.

3) Знайте тест "на зубок". Знання того, який тип завдання Вам може попастися, є запорукою успіху. Чому? Відповідь проста – у кожного завдання є правила його ефективного виконання. Знаючи їх, Ви зможете швидко та ефективно впоратись із цим завданням. Але цьому треба навчитися до дня здачі ЗНО, а не під час здачі самого тесту.

4) Слідкуйте за часом. Це одна з найважливіших порад, яку я могла б Вам дати. Адже дуже часто люди не виконують тест не тому, що завдання були складні, а тому, що їм не вистачило часу. А це вже результат недостатньої підготовки до тесту. Готуючись до ЗНО, обов’язково робіть це із годинником, щоб навчитися вкладатися у відведений Вам час.

5) Вивчіть корисні фрази. В англійській мові існує багато різних кліше, які застосовуються для того, щоб почати листа, його закінчити, перейти від однієї теми до іншої, порівняти різні фактори між собою, зв’язати речення один з одним, висловити власну точку зору тощо. Знання цих кліше стануть незамінними для Вас під час написання твору чи листа англійською мовою у день здачі ЗНО.

6) Навчіться писати твори та листи англійською. Це важливе, адже це завдання принесе Вам не менше 30% балів, а тому його правильне виконання суттєво вплине на фінальний результат тесту із ЗНО. Для цього Вам обов’язково потрібно знати типову структуру листа чи твору англійською мовою та кліше, про які ми говорили раніше. Крім того, Ви повинні навчитися вкладатися у заданий ліміт слів, щоб Ваше завдання було зараховано.

7) Обов’язково перевірте виконаний тест. Це дозволить Вам уникнути зайвих помилок та суттєво підвищить Ваш шанс на успіх.

Як краще підготуватися до ЗНО

1. Приберіть усе зайве і те, що відволікає вашу увагу від безпосередньої мети — підготовки до іспиту. Заховайте від себе книжки, диски, теле­програму, вимкніть телефон. Суворо скажіть собі: з 9-ї до 12-ї дня я повинен вивчити стільки-то.

2. Почніть вчити з важких, незрозумілих тем, а легкі залишайте під кінець. Якщо складну тему відкладати на потім, вона висітиме як дамоклів меч, не даючи вам спокою. У результаті якість запам'ятовування тем, які даються складно, різко знижується, якщо не зводиться до нуля. Виникає це тому, що ви намагаєтесь відкласти нерадісний момент.

3. Справжня мати навчання — не повторювання, а використання.

4. Не тримайте знання в собі, як у сейфі. Поділіться ними з дзеркалом, улюбленим собакою, батьками чи друзями. Можете час від часу робити репетицію іспиту: зробіть невеликі картки з номерами білетів, витягайте їх і відповідайте. Відповідайте вдумливо і серйозно, адже добра репетиція — запорука успішної вистави.

5. Запам'ятовувати матеріал треба осмислено, а не механічно. Не зубріть, це довго і дає ускладнення: варто перехвилюватися, забути хоч одне слово, як текст, вивчений у такий спосіб, зітреться. Краще двічі прочитаний та переказаний, ніж п'ять разів прочитаний без переказу. Встановіть логічну по­слідовність. Розбийте матеріал на смислові части­ни та знайдіть у кожній ключову фразу.

6. Чергуйте розумову діяльність із фізичною. Не доводьте себе до повного знесилення й упаду сил пізнанням науки. Не забувайте, що відпочинок теж необхідний. Не заборонена корисна праця на благо сім'ї: помийте підлогу, сходіть до магазину.

7. Почніть учити матеріал зранку, поки голова свіжа. Займатися в останню ніч чи добре виспатися — справа індивідуальна. Але, як відомо, перед смертю не надихаєшся, а в людини, яка виспалась, голова працює краще.

Перед ЗНО є бажання робити все, щоб тільки до нього не готуватися. У цей час можна пригадати давно забуті та відкладені справи, пригадати, що давно не телефонував товаришеві, можна проявити себе зразковим сином (дочкою) і виконати яке-небудь батьківське доручення (з’їздити на ринок, полагодити полицю, підмести підлогу тощо), тобто зробити все, аби віддалити момент, коли доведеться сидіти з книжкою/зошитом за столом і готуватися.

Зробіть над собою зусилля. Це важливо. Але не вдавайтеся до крайнощів. Якщо Ви обкладетесь підручниками, вимкнете телефон та забарикадуєтеся у своїй кімнаті, то ефективність від такої підготовки, навряд чи, буде високою.

Поради:

· Встановіть для себе норму: наприклад, одна година або, наприклад, одна тема. Коли розібрано тему, то можна і перепочити.

· Не слід готуватися до атестації разом з другом/подругою (якщо лише він (вона) не знає матеріал краще), бо така підготовка найчастіше перетворюється на тривалу балаканину і марну трату часу.

Список інформаційних джерел

1. Мартинюк А.П., Методичні рекомендації для учителів англійської мови щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році.

2. Тодорова Н.Ю. «Англійська мова. Завдання, поради, тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання». - Видавництво «Знання», 2011

3. Bob Hastings/ Marta Uminska “Exam activator. Classroom and self-study exam preparation” - Pearson Longman, 2012.

4. http://www.repetitor.ua/article/Як_підготуватися_до_зовнішнього_незалежного_оцінювання_ЗНО_з_англійської_мови

5. http://movaprosto.com.ua/tsikave/test-z-anhlijskoji-movy-zno-problemy-prychyny-nevdach

6. http://school2-chernig.ucoz.ru/index/tvir_rozpovid/0-21

Кiлькiсть переглядiв: 7181

Коментарi

 • ThomasSleek

  2018-04-02 23:21:38

  no prescription pharmacy [url=http://canadianpharmacyntx.com/]approved canadian online pharmacies[/url] canadian prescription drugstore canadadrugs price list...

 • Eddiemoxia

  2018-04-02 21:51:24

  http://bit.ly/2GVeegB TALIA ПЕРВОЕ В МИРЕ СРЕДСТВО, РАБОТАЮЩЕЕ ДАЖЕ ВО СНЕ! Формула препарата Talia позволяет разгонять метаболизм даже во сне, за счет чего потеря веса не прерывается! Ускоряет метаболизм; Снижает вес; Сжигает жировые отложения; Похудение даже при минимальной физической активности; Ускоряет обменные процессы в организме....

 • AKUFuLmith

  2018-04-02 21:06:50

  Компания «Акен» – качественная сервисная служба, с которой ремонт окон больше не проблема. Мы предоставляем широкий спектр услуг в короткие сроки и с предоставлением гарантии. Это и ремонт окон в Киеве, и регулировка окон Киев, и ремонт стеклопакетов, и замена стела Киев. Часто бывает так, что тех, кому нужен ремонт пластиковых окон, могут озадачить результаты запроса ремонт окон цена. Но это не относится к клиентам «Акен», поскольку мы имеем свое производство, а это помогает значитльно сэкономить...

 • VakSl

  2018-04-02 18:31:32

  Fitting for babies, syringes trade haler than spoons because you can be unflinching you're getting all the prescription into your baby's access and down his throat. J'ai pris un enhance alimentaire, le fameux 5-HTP pendant 3 semaines mais apres harangue de votre article, j'ai opt for d'arreter la prise. Plackett TP, Boehmer ED, Faunce DE, et al [url=http://www.smithmartinpartnership.com/content/practice.24/experience.7/]order bentyl 10 mg overnight delivery[/url] viral gastritis diet. Since 2006, biosimilar medicines father generated more than 400 million determined days of clinical experience...

 • Volkaret

  2018-04-02 16:05:58

  During this near the start duration of electrophysiological review of the knowledge, there were a host of studies describing unrehearsed activity (Beck 1890; Pravdich-Neminsky 1913), evoked intellectual vigour using electri- cal stimulation (Danilevsky 1891) and studies on kinky electrical discharges in experimentally induced epilepsy (Kaufman 1912; Cybulski and Jelenska-Maciezyna 1914). Objet de virtu leads the infant to reconnoitre potentially dangerous items, such as electrical outlets, hot stove or furnace vents, mop buckets, and toilets...

 • probivinfo

  2018-04-02 13:38:12

  Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям. Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков. Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Оплата...

 • Rodneysurge

  2018-04-02 09:30:46

  [url=http://www.spedcarcare.com/images/event.asp?g=61]Cialis Generic Name[/url] When dealing with your individual difficulties, undertake it in tiny methods. This will help from being stressed because big tasks are separated into small ones that have been effortlessly achieved. You should begin to see your frame of mind raise as you may complete each and every task not just because of sensation of achievement, but in addition due to lighter weight. [url=http://www.ewisl.net/scripts/system.php?h=172]Buy Ansomone[/url] Stop thinking about shedding weight...

 • Mine-BossGex

  2018-04-02 01:30:38

  The understanding that performing solely a pelvic lymph- adenectomy may issue in a measurable medicinal fringe benefits does not have all the hallmarks plausible, making allowance for that node-positive patients harbor para-aortic metastasis 62В­67 % of the loiter again and again [7, 24]. Afterwards, these trials are joined with the DATES and AGES views and the TRIALS comestible, they are filtered near contest dates and years limits, and finally or- dered. Amerindian J Exp Biol [url=http://amazoniabr...

 • VaconfebcSek

  2018-04-01 18:18:51

  Приветствую всех! Светится неисправность w219 на частотном преобразователе EQ5-4125-C. Похожие приборы ATS48C48Q, CIMRF7Z23P71A, SMC921500-P на компрессорах в порядке. Расшифровку нашел в поисковике по запросу "buk71r1-40bt" prom-electric.ru/media/BUK714R1-40BT.pdf . Оказалось сгорел контроллер питания. До связи!...

 • WilliamCag

  2018-04-01 11:45:43

  aqui há varias ganhos de se trabalhar com as opções binárias. Para começar, são muito mas simples que a natureza da maior parte das outras opções de investimento. Uma pessoa que investe em opções binárias, em por norma geral, pode -se fazer sem a necessidade de contratar um corretor ou comerciante como o transacção. Aliás, na maior número dos casos, uma persona é simplesmente apostando que uma determinada opção de aumento ou diminuição do preço ; é muito mas simples fazer com que estimar o preço porvir de ações, os fundos de hedge e fundos de investimento...