Методичні рекомендації учням

Запорукою успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання є завчасна підготовка до нього. Обираючи літературу для підготовки, слід звертати увагу:

· на наявність грифів, які засвідчують, що те чи інше видання

рекомендовано до використання Міністерством освіти і науки,

молоді та спорту України, Українським центром оцінювання

якості освіти,

· на рік видання (перевидання) посібника,

· на те, за специфікацією якого року укладені тренувальні вправи.

Поради щодо роботи з розгорнутою відповіддю

Щоб отримати бали високого рівня, слід виконати такі умови:

1) дотримуйтеся будови тексту-роздуму (теза, аргументи, висновок);

2) чітко сформулюйте тезу, яку треба довести;

3) наведіть два-три переконливі докази, які якнайкраще аргументуватимуть тезу. Доцільно проілюструвати думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте на­зву твору, проблему, порушену письменником, назвіть художній образ (образи), через який автор її розкриває, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не характеризуйте всебічно образ;

4) сформулюйте висновок, який випливає з аргументів;

5) висловлюйтеся конкретно, уникайте просторого викладу міркувань, не підкріплених фактичним матеріалом;

6) уживайте правильні граматичні конструкції, відповідну лексику. Пишіть грамотно, ви­користовуйте лише речення, у яких Ви впевнені;

7) обсяг письмового висловлювання повинен повинен містити не менше 100слів;

8) за висловлювання, написане на іншу, хоч і близьку, тему, Ви отримаєте нуль балів.

9) пишіть чітко й розбірливо, не користуйтеся коректором, виправляючи помилки.

Перш ніж приступити до написання роботи, сплануйте свій час і послідовність дій:

Ø уважно прочитайте запропоновану тему;

Ø підкресліть ключові слова в умові завдання і визначте його основну думку;

Ø складіть і запишіть короткий план висловлювання чи використайте іншу форму, яка до­поможе організувати текст;

Ø сформулюйте тезу Вашого висловлювання;

Ø напишіть основну частину, виділивши кожну мікротему в окремий абзац. Уникайте за­надто довгих або коротких абзаців;

Ø формулюючи висновок, переконливо підтвердіть думку, висловлену тезою, але не по­вторюйте її дослівно;

Ø хоч часу на написання тексту відведено небагато, сплануйте його так, щоб устигнути уважно перевірити роботу.

Виконане Вами завдання має відповідати таким критеріям:

1) зміст Вашої творчої роботи має відповідати запропонованій темі, а саме:

а) матеріал письмового висловлювання підпорядковано висвітленню тези;

б) у створеному Вами тексті проблема повністю розкрита;

2) побудований Вами текст - це роздум, а отже, висловлювання має такі ознаки:

а) тезу чітко сформульовано;

б) наведено переконливі докази й правильно їх пояснено;

в) абзаци розташовано логічно;

г) кожен абзац розкриває одну мікротему, переходи між абзацами плавні й умотивовані;

д) висновок випливає з наведених аргументів;

3) особливо зверніть увагу на дібрані Вами аргументи, зокрема:

а) аргументи є переконливими (у роботі має бути не менш як 2 докази);

б) Ви використали як доказ приклади з художньої літератури, зазначили прізвища пись­менників і назви творів, у яких розкрито порушену проблему, прокоментували історичну подію, що ілюструє Ваші міркування, або коротко розповіли про факт із життя тощо.

Пам'ятайте: чим різноманітніші й переконливіші докази, тим вищим балом буде оцінено роботу;

в) наведені приклади доречні й розкриті повно;

4) мовленнєве оформлення відповідає таким критеріям:

а) Ваше мовлення виразне, точне, усі слова вжито у властивому їм лексичному значенні;

б) письмове висловлювання відзначається багатством словника, лексичною та синтаксич­ною різноманітністю, граматичною вправністю;

в) Ви оформили роботу відповідно до норм орфографії та пунктуації.

Зверніть увагу на види мовних помилок, яких Вам треба уникнути у творчій роботі:

орфографічні - помилкове написання слів;

пунктуаційні - помилки в уживанні розділових знаків у простих і складних реченнях.

лексичні - неточність у слововживанні;

граматичні:

а) морфологічні (помилкове вживання форм слів);

б) синтаксичні (порушення норм керування в словосполученнях і неправильна побудо­ва простих і складних речень);

стилістичні - порушення стилістичних норм, уживання слів одного стилю в тексті ін­шого (скажімо, розмовно-побутове слово в науковому чи публіцистичному і навпаки).

Поради щодо роботи з тестами

1. Варто виконувати якнайбільше тестів заради тренування. Не можна навчитися добре вирішувати тести, не виконуючи їх самих, підмінюючи цю практику іншими видами самоконтролю. Ці тренування не тільки допомагають ознайомитися з типовими конструкціями тестових завдань, але й дають вам інший досвід – самоспостереження й оптимальної саморегуляції.

2. У тренуваннях додержуйтесь усіх рекомендацій, як правильно вирішувати окреме завдання. Наприклад, не слід двічі перечитувати незрозумілу інструкцію, а потрібно познайомитись з варіантами відповідей. Тоді зміст відповідей прояснить вам, що ж саме є необхідним в інструкції до даного завдання.

3. Пропускайте важкі або незрозумілі завдання. Пам’ятайте: у тесті завжди знайдуться такі завдання, з якими ви обов’язково впораєтесь.

4. Якщо ви впевнені у виборі, але інтуїтивно можете віддати перевагу якійсь відповіді, то інтуїції інколи варто довіряти.

5. Деякі завдання можна швидше виконати, якщо не шукати правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. Метод виключення дозволяє сконцентрувати увагу всього на одній – двох ознаках, не на п’ятьох.

6. Якщо кілька відповідей (1-2) із чотирьох варіантів здаються вам зовсім не відповідними, а інші підходящими, то у цьому випадку правильніше буде не пропускати це завдання, а намагатися вибрати відповідь просто навмання.

7. Коли ви бачите завдання, забувайте все, що було в попередньому, як правило, завдання в тестах не пов’язані один з одним, тому знання, які ви застосували в одному (уже вирішеному), як правило, не допомагають, а тільки заважають сконцентруватись й правильно відповісти.

8. Поспіх не повинен призводити до того, що ви будете намагатися зрозуміти умови завдання «з першими словами» і здобувати кінцівку у власній уяві.

9. Сплануйте середній час на кожне завдання таким чином, що за дві третини сеансу пройти всі завдання «за першим колом». Тоді ви встигнете набрати максимум балів на легких для вас завданнях, а потім зможете подумати і дібрати щось на важких, які вам спочатку довелось пропустити.

Кiлькiсть переглядiв: 163

Коментарi